จำนวนผู้ป่วย SMI-V จำแนกตามปีงบประมาณ จำนวนผู้ป่วย SMI-V จำแนกตามเขตสุขภาพและจังหวัด
ปีงบประมาณจน.ผู้ป่วย SMI-V
2558323
2559716
2560489
2561507
2562161
รวม 2,196
เขตสุขภาพจังหวัดจน.ผู้ป่วย SMI-V
 -45
1เชียงราย244
1เชียงใหม่914
1น่าน30
1พะเยา132
1แพร่70
1แม่ฮ่องสอน94
1ลำปาง128
1ลำพูน174
2ตาก48
2พิษณุโลก68
2เพชรบูรณ์11
2สุโขทัย79
2อุตรดิตถ์20
3กำแพงเพชร19
3ชัยนาท1
3นครสวรรค์9
3พิจิตร7
4นครนายก1
4นนทบุรี7
4ปทุมธานี2
4พระนครศรีอยุธยา1
4ลพบุรี5
4สระบุรี3
4อ่างทอง2
5กาญจนบุรี1
5ราชบุรี2
5สมุทรสาคร1
6จันทบุรี1
6ฉะเชิงเทรา1
6ชลบุรี2
6ปราจีนบุรี1
6สมุทรปราการ2
6สระแก้ว1
7กาฬสินธุ์2
7ขอนแก่น4
7ร้อยเอ็ด4
8นครพนม2
8เลย1
8หนองบัวลำภู1
9ชัยภูมิ5
9นครราชสีมา4
9บุรีรัมย์2
9สุรินทร์2
10มุกดาหาร1
10ยโสธร2
11นครศรีธรรมราช1
11ภูเก็ต1
11สุราษฎร์ธานี2
12นราธิวาส1
12สงขลา2
12สตูล1
13กรุงเทพมหานคร31
13ยะลา1
 รวม 2,196