จำนวนผู้ป่วย SMI-V จำแนกตามปีงบประมาณ จำนวนผู้ป่วย SMI-V จำแนกตามเขตสุขภาพและจังหวัด
ปีงบประมาณจน.ผู้ป่วย SMI-V
2558323
2559716
2560489
2561507
2562254
รวม 2,289
เขตสุขภาพจังหวัดจน.ผู้ป่วย SMI-V
 -47
1เชียงราย255
1เชียงใหม่949
1น่าน31
1พะเยา139
1แพร่72
1แม่ฮ่องสอน99
1ลำปาง130
1ลำพูน184
2ตาก50
2พิษณุโลก71
2เพชรบูรณ์11
2สุโขทัย81
2อุตรดิตถ์22
3กำแพงเพชร20
3ชัยนาท1
3นครสวรรค์11
3พิจิตร7
4นครนายก1
4นนทบุรี7
4ปทุมธานี2
4พระนครศรีอยุธยา1
4ลพบุรี5
4สระบุรี3
4อ่างทอง2
5กาญจนบุรี1
5ราชบุรี2
5สมุทรสาคร1
6จันทบุรี1
6ฉะเชิงเทรา1
6ชลบุรี3
6ปราจีนบุรี1
6สมุทรปราการ2
6สระแก้ว1
7กาฬสินธุ์2
7ขอนแก่น4
7ร้อยเอ็ด4
8นครพนม2
8เลย1
8หนองคาย1
8หนองบัวลำภู1
9ชัยภูมิ5
9นครราชสีมา5
9บุรีรัมย์2
9สุรินทร์2
10มุกดาหาร1
10ยโสธร2
10ศรีสะเกษ1
11นครศรีธรรมราช1
11ภูเก็ต1
11สุราษฎร์ธานี2
12นราธิวาส1
12สงขลา2
12สตูล1
13กรุงเทพมหานคร33
13ยะลา1
 รวม 2,289